İş prinsipimiz

Biz hər bir hərəkəti sizin üçün daha şəffaf etməyə can ataraq müştərilərin maraqlarıni daima yüksəkdə tuturuq.
Siz gözlənilən nəticənin əldə olunacağına tam arxayın ola bilərsiniz. Biz isə, öz növbəmizdə, sizin bütün ümidlərinizi doğrultmaq üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik.

Metodologiyalar

Layihənin idarə olunmasının savadlı təşkili təqdim olunan qərarın keyfiyyətini təyin edir. Biznes – məqsədlərin və layihənin mürəkkəblik səviyyəsinin təhlilinin nəticələrinə əsasən, eləcə də, sifarişçi şirkətin qəbul etdiyi təcrübəni öyrənməklə bizim mütəxəssislər layihənizin idarə olunmasının daha münasib metodologiyasını təyin edirlər.

Keyfiyyətə nəzarət

Proqram təminatının keyfiyyətinə nəzarət proqram qərarlarının işlənib hazırlanması və tətbiqi prosesinin ayrılmaz hissəsidir. Layihənin işlənməsinin erkən mərhələlərindən başlayaraq – sistemə qarşı irəli sürülən ilkin tələblərin öyrənilməsindən dərhal sonra yoxlama aparan şəxslərin müstəqil komandası cəlb olunur və bu, işlənib hazırlanmış qərarların keyfiyyətin qəbul olunmuş standartlarına bütünlüklə uyğun olmasına zəmanət verməyə icazə verir.

LAYİHƏLƏRİN İDARƏ OLUNMASI PRİNSİPLƏRİ

   

Planlaşdırma və hesabat

Biz, hesabatın mütəmadiliyi və şəffaflığı prinsiplərini rəhbər tutaraq, fəaliyyətin əsas növlərini və aradakı tədarükləri təyin edərək, qarşıya qoyulan nailiyyətlər üçün müddətləri və ehtiyatları dəqiq təyin edərək layihənin hər bir mərhələsinin əvvəlində ətraflı fəaliyyət planını tərtib edirik.

   

Kommunikasiya

Əməkdaşlığın gedişatında sifarişçi layihənin əlaqələndirici şəxsinə müraciət etmək imkanına malik olmaqla yanaşı layihənin işlənməsi prosesinin planlaşdırılmasına, idarə olunmasına və nəzarət olunmasına görə məsuliyyət daşıyan layihə rəhbəri ilə birbaşa ünsiyyət saxlayır. Biz, elektron poçtu, skype, telefon zəngləri və şəxsi görüşlər vasitəsilə müştərilər ilə daimi əlaqəni qoruyub saxlayırıq.

   

Dəyişikliklərin idarə olunması

Tələblərin dəyişilməsinə dair bütün tələblər layihənin ehtiyat hissəsinə daxil edilir və nəinki SmartBytes tərəfdən layihə menecerinin, eləcə də, sifarişçinin iştirakı ilə sonrakı təkrarlanmanın planlaşdırılması üçün əsas kimi çıxış edir və bu, iş qrafikinə və büdcəyə nəzarət etmək ilə bağlı icazəni müştəriyə təqdim edir.

   

Tələblərin idarə olunması

PT qarşı irəli sürülən tələblərin effektiv şəkildə idarə olunması onların rəsmiləşdirilməsi, prioritetlərin sistemləşdirilməsi və yerləşdirilməsi aspektlərindən ibarətdir. SmartBytes daha geniş yayılmış təcrübə – tələblərin toplanması mərhələsində baş verən zəruri dəyişiklikləri qərara daxil etmək imkanını sifarişçiyə təqdim edən prototipin yaradılması.

   

Biliklərin ötürülməs

Əməkdaşlığın hər bir mərhələsində SmartBytes əlavənin istifadə olunmasına dair təlimatın keçirilməsini daxil etməklə sənədləşdirilmiş texniki tapşırığı, qərarın dizaynını, testin nəticələrini, istifadəçinin təlimatını təqdim etməklə sifarişçiyə sənədlərin və biliklərin ötürülməsini həyata keçirir.

   

Risklərin idarə olunması

Sifarişçinin daşıdığı risklərin ixtisara salınması üçün biz, mümkün risklərin təhlili və monitorinqinin daha mükəmməl sistemini tətbiq edirik və bu, müəyyən olunan müddətin və büdcənin çərçivələri daxilində məsələnin həlli yolunu təqdim etməyə və gözlənilməz itkilərdən yayınmağa icazə verir.