Proqram və verilənlər bazasının miqrasiyası

Yeni texnologiya və platformaların istifadə edildiyi zaman, tez-tez şirkətinizi yeni səviyyəyə gətirib çıxaracaq həllər meydana gəlir, lakin bununla yanaşı sizin İT-sistemlər lazımi platforma və ya texnologiyanı dəstəkləmir. Bu məsələnin həll edilməsi üçün Smart Bytes şirkəti proqram və verilənlərin miqrasiyası (daşınması) üzrə öz xidmətlərini təklif edir.

 •    Təhlil

  • İlkin (daşına bilən) informasiya sisteminin və hədəf platformasının tədqiqi
  • Ehtimal olunan risklərin və xərclərin təhlili
 •    Təlim

  • Sistemin biznes-istifadəçilərinin və inzibatçılarının öyrədilməsi
  • Lazımi müşayiətedici sənədlərin hazırlanması
 •    Testdən keçirmə

  • Funksional, yükləmə, inteqrasiya testdən keçirmə
  • Verilənlərin keyfiyyətinin testdən keçirilməsi
 •    Miqrasiya

  • Miqrasiya mühitin qurulması
  • Proqramların avtomatik və avtomatik olmayan miqrasiyası
  • Verilənlərin miqrasiyası