Veb-tədbiqlər

Onlayn – sifariş sistemlərindən, sosial şəbəkələr platformasından, ticarət meydanlarından və internet – hərraclardan tutmuş istənilən platformalara qədər onlayn veb həllərin hazırlanması və tədbiqi Smart Bytes ilə tam əminliklə həyata keçirə bilərsiniz.

Veb-tədbiqlər üzrə həllərimiz

   

Sosial şəbəkələr

Sosial şəbəkələrin qurulması , məlumatların mübadiləsi, dəqiq şəkildə müəyyən olunan məqsədli auditoriyanın tələbatına uyğun səciyyəvi funksionallıqdan ibarət olan həllərin geniş səviyyədə istifadə edilməsi.

 • İxtisaslaşdırılmış şəbəkələr
 • Saytın informasiyasının tədarükü
 • Sosial kommersiya
 • Mobil sosial şəbəkələr
   

Kontentin idarə olunması

Veb – saytlar qrupunun və ya veb – portalın tərkibinin effektiv şəkildə idarə olunması üçün kontentin geniş yayılması və dinamik qaydada yenilənməsi üçün sadə şəkildə istifadə olunan həllər.

 • Kontentin idarə olunması sistemləri (CMS)
 • Sənədlərin idarə olunması və müştərək fəaliyyət
 • Məlumatların toplanması və biznes – analitika
 • Media – materialların yerləşdirilməsi
 • Saytın informasiyasının geniş yayılması üçün şəbəkələr
   

Elektron kommersiya

Həm B2B-, həm də B2C- şirkətlərə onlayn vasitəsilə biznesi 7 gün 24 saat olmaqla aparmağa icazə verən effektiv veb – həllər:

 • Onlayn-pərakəndə satış
 • B2B və B2C ticarət meydanları
 • İnternet-hərraclar
 • Onlayn-sifariş
 • Partnyor portallar
   

Elektron ödənişlər

Həm veb-brauzer vasitəsilə, həm də mobil telefonlardan istifadə etməklə təhlükəsiz ödəniş tranzaksiyalarına dəstək məqsədilə elektron ödəniş sistemlərinin inteqrasiyası.

 • Ödənişli onlayn-sistemlər
 • Billinq sistemləri
 • Virtual ödənişli şlüzlər
 • Mobil ödənişlər