Ödəniş və billinq sistemləri

Smart Bytes, elektron kommersiya və korporativ informasiya sistemləri üçün ödəniş və billinq həllərinin işlənib hazırlanmasını, yoxlanmasını, tətbiqini və inteqrasiyasını həyata keçirir.

Funksional imkanlar

Biz, mobil ödənişlər üçün şlüzləri, onlayn-bank əməliyyatlarını və elektron billinq daxil olmaqla onlayn-ödənişlərin aparılması üçün veb-sistemləri işləyib hazırlayır və tətbiq edirik:

   İnvoyslar

 • Hesab-fakturaların qurulan şablonları
 • Ödəniş məbləğinin hesablanması
 • Vergi qoyuluşunun müxtəlif sxemlərinin dəstəklənməsi
 • Bir neçə valyutaların dəstəklənməsi
 • Komisyon rüsumların hesablanması
 • Ödənilən və ödənilməyən xərclər
 • Fiziki və rəqəmsal mallar və xidmətlər
 • Xərclərin bütün növlərinin hesablanması

   Köçürmə

 • Onlayn-köçürmə
 • Ödənişlərin tarixi
 • Ödəniş çeklərinin yaradılması
 • Vaxtında ödənilməmiş ödənişlər
 • Mütəmadi ödənişlər
 • Hissə - hissə həyata keçirilən ödənişlər
 • Ödənişin avans modeli
 • Bir neçə hesabların ödənilməsi
 • Xidmətlərin tarifinin təyin olunması

   Müştərilər ilə aparılan iş

 • Müştəri portalları
 • POS-sistemlər
 • Alıcıların fəallığının təhlili
 • Borclu şəxslərin qeydiyyatı
 • Diskont proqramlar
 • Tədiyyəçilərə vasitələrin qaytarılması