Elektron sənədlərin dövriyyəsi

İstehsalat sənədlərinin dövriyyəsini, təşkilati – sərəncam verici sənədlərin dövriyyəsini, satışlara dəstəyi və müştərilər ilə qarşılıqlı fəaliyyəti, mühasibat və maliyyə üçün qərarları və idarəetmə uçotu və biznes – analitiklər sistemini daxil etməklə elektron sənədlərin dövriyyəsi sisteminin (ESDS) işlənib hazırlanmasını təklif edirik.

Tətbiq

Biz, əsas diqqətimizi korporativ informasiya sisteminin yaradılmasının 3 əsas prinsiplərinin realizə olunmasına yönəldərək effektiv Elektron Sənədlərin Dövriyyəsi tədbiqini yaradırıq: istifadə və idarəetmənin sadəliyi, informasiyanın müdafiə olunması və çıxışın idarə olunması, statistika və hesabatın toplanmasının effektiv alətləri.

Əhatə

 • əl ilə daxil etmə zamanı təkrarlanan əməliyyatların avtomatlaşdırılması
 • meta məlumatların kompleksli şəkildə idarə olunması
 • versiyalara nəzarət
 • məlumatların keyfiyyətinin idarə olunması

İşlənmə

 • iş proseslərinin layihələndirilməsi
 • sənədlər ilə bağlı tapşırıqlara və göstərişlərə nəzarət
 • sənədlərin paket şəklində işlənməsi və qruplaşdırılması
 • sənədlər üzərində aparılan müştərək işlər

Saxlanma

 • sənədlərin saxlanılan yerinin strukturlaşdırılması
 • tam mətnin axtarışı, atributlara və meta məlumatlara əsasən axtarışı
 • sənədlərin həyat silsiləsinin idarə olunması
 • müəssisənin informasiya sistemləri ilə inteqrasiya

Təhlükəsizlik

 • autentifikasiya və çıxışa nəzarət
 • rəqəmsal imzalar
 • məlumatların şifrəsinin açılması

İnteqrasiya

 • CRM-sistemlər, BI-həllər, mühasibat və maliyyə modulları ilə inteqrasiya
 • layihə - tikinti təşkilatları üçün həllər

Hesabat

 • sənədlər ilə dövriyyəyə dair statistika
 • meta məlumatlara əsaslanan hesabat

Əlavə xidmətlər

   

Pulsuz konsultasiya

Smart Bytes elektron sənədlərin dövriyyəsi sistemi ilə bağlı tələbləri müəyyən etməkdə şirkətlərə kömək edərək, konsultasiya xidmətləri göstərir.

   

İstifadəçilərin treyninqi

Smart Bytes mütəxəssisləri fəal istismar prosesində təqdim olunan proqram təminatın mənimsənməsi prosesini rahatlaşdırmaq üçün personal üçün treyninqlər həyata keçirirlər.

   

Dəstək və texniki müşayiət

Bizim məhsullar ilə yaranmış bütün problemlər üzrə müxtəlif dəstək modellərini təklif edirik.

   

İnteqrasiya

Smart Bytes CRM-həllər və digər korporativ sistemlər ilə elektron sənədlərin dövriyyəsi sistemlərinin inteqrasiyasını həyata keçirir.