Korporativ portallar

Biz personalın məhsuldarlığının və rəhbərlərin effektivliyinin artırılmasını təmin edərək korporativ portalın tətbiqindən şirkətlərə kömək edirik.

Portal həlləri
əməkdaşlar, müştərilər və partnyorlar üçün

Smart Bytes məlumat mənbələrinə və tədbiqlərə operativ şəkildə daxil olmağı təmin etməyə, eləcə də, korporativ informasiyanın bütün növləri: rəsmi və qeyri-rəsmi məlumatlar, sənədlər, bilik bazaları və veb – saytın informasiyası ilə müştərək işi qaydasına salmağa icazə verən portal qərarların tətbiqini təklif edir.

   

Sifariş layihəsi

Əgər seçilmiş texnoloji platforma tələb olunan funksionallığı realizə etmək imkanını nəzərdə tutmursa, o zaman Smart Bytes mütəxəssisləri sıfırdan başlayaraq ixtisaslaşdırılmış modulları işləyib hazırlayırlar.

   

Kompleks həllər

Şirkətin bütün proqramlarına, kitabxanalarına və verilənlər bazasına daxil olmaq hüququnun və korporativ rolların məhdudlaşdırılması ilə şirkətin bütün proqramlarının, kitabxanalarının və verilənlər bazasının vahid informasiya sistemində birləşməsi.

   

İnformasiya təhlükəsizliyi

Portal həllərın işlənib hazırlanması, şirkətin informasiya təhlükəsizliyi siyasətinə müvafiq olaraq və bütün xarici və daxili təhlükələrin nəzərə alınması ilə aparılır.

   

Açıq kodlaşdırma və memarlıq

Sonrakı təkmilləşmə üçün maksimal dərəcədə açıq memarlıq və başadüşülən kod isə zəruri hallarda korporativ portalın komponentlərin və modulların asanlıqla tamamlamağa icazə verəcəkdir.