CRM-sistemlər

Şirkətin marketinq strategiyalarının xüsusiyyətlərini, eləcə də, texniki baxımdan realizə olunmasının bütün aspektlərini nəzərə alınması, bizə müştərilər üçün keyfiyyətli və satış səviyyəsinin maksimal şəkildə artırılmasını təmin edən CRM-sistemlərin işlənib hazırlanmasına icazə verir.

Qərarların qəbul olunması prosesinə dəstəyin göstərilməsi

 • Müştərilərin profilləri: məlumatların toplanması, işlənməsi, tarixi
 • Müştərilərin avtomatik şəkildə seqmentasiyası
 • Bazarın və trendlərin təhlili
 • İstehsalat xərcləri və resurslarının idarə olunması
 • OLAP-texnikaların tətbiqi
 • Hesabat vasitələrinin sazlanması
 • Əsas göstəricilərin vizuallaşdırılması
 • Cədvəllərin planlaşdırılması və yaradılması
 • Tapşırıqların idarə olunması
 • Səhvlərin izlənməs

Müştərilər ilə qarşılıqlı fəaliyyətin idarə olunması

 • Müştərilərin tələblərinin qorunub saxlanılması
 • Tələblərin avtomatik şəkildə işlənməsi
 • Avtomatik arayış xidməti
 • Çağrı-mərkəzlərinin avtomatlaşdırılması
 • Xəbərdarıq və bildirişlərin avtomatik olaraq göndərilməsi
 • Müştərilər üçün portal
 • Müştərilərin API-interfeyslər ilə inteqrasiyası

Satış prosesinin dəstəklənməsi

 • Potensial və mövcud müştərilər ilə aparılan iş
 • Məhsulların idarə olunması
 • Marketinq şirkətlərinin idarə olunması
 • Satış proseslərinin idarə olunması
 • Əlaqələrin və sifarişlərin idarə olunması
 • Satış dövrlərinin idarə olunması
 • Korporativ məlumatların idarə olunması
 • Sənədlərin dövriyyəsinin idarə olunması
 • Müştərək istifadə üçün iş sahələri
 • CRM-sistemə uzaq məsafədən çıxış imkanı

Uğurun yolu

Bu işin nəticəsində siz daha effektiv, asanlıqla iri miqyas şəklini alan qərarı əldə edəcəksiniz. Bu qərar investisiyalardan maksimal gəlirin əldə olunmasını və biznes – proseslərin optimallaşdırılmasından əlavə mənfəətin əldə olunmasını və dəqiq informasiya əsasında əsaslı qərarların qəbul olunmasını təmin edir.
Smart Bytes CRM-sistemin realizə olunmasının bütün mərhələlərində peşəkar yardımı təqdim edir:

 • Analitika və konsaltinq
 • Sıfırdan işlənmə
 • Sistemin sazlanması
 • Mövcud platformanın işlənməsi
 • İnkişaf etdirmə
 • İnteqrasiya
 • İstifadəçilərin tədrisi
 • Dəstək və müşayiət